Disclaimer 

De op de website getoonde informatie wordt door Vlaar Enveloppen met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door Vlaar Enveloppen uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

Cookies 

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen als u onze website bezoekt. We gebruiken functionele cookies om de website juist te laten functioneren zoals het tijdens uw bezoek onthouden van uw keuzes in het modelaanvraag formulier. Ook gebruiken we statistische cookies waarmee we in Google Analytics de statistieken van onze website kunnen bijhouden. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden en zijn ook niet schadelijk voor uw computer

e-Mail disclaimer 

De informatie, verzonden per e-mail, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen, alsmede openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking ervan is zonder toestemming van Vlaar Enveloppen niet toegestaan.

Indien de ontvanger van de e-mail niet de bedoelde persoon of organisatie is verzoeken wij u de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren.

Vlaar Enveloppen staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan en aanvaardt geen aansprakelijkheid hiervoor.

 

Meer weten ? 

Neem contact op